Warunki korzystania ze strony internetowej

Warunki korzystania ze strony internetowej (DSA) Green Planet Energy

1. USŁUGODAWCA

Serwis internetowy Green Planet Energy, dostępny pod adresem https://greenplanetenergy.eu/ jest prowadzony przez:

GREEN PLANET ENERGY.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod

adresem ul. Chwaszczyńska 190, 81-571 Gdynia, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000861345, NIP 9581710681, nr REGON 38709395800000.

2. PUNKT KONTAKTOWY

W celu kontaktowania się z nami możesz skorzystać z następujących form komunikacji elektronicznej:

Niezależnie od form komunikacji elektronicznej – możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem:

885-504-344

3. JĘZYK KOMUNIKACJI

Możesz skontaktować się z nami w języku polskim.

4. ROZPATRYWANIE SKARG I REKLAMACJI

Reklamacje i skargi dotyczące korzystania ze strony internetowej mogą być składane
za pośrednictwem Punktu Kontaktowego, którego dane wskazane są na początku
niniejszych warunków.
Rozpatrujemy reklamacje i skargi w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

5. WARUNKI TECHNICZNE

Dla prawidłowego korzystania ze strony internetowej konieczne jest spełnienie
następujących warunków technicznych:
• aktywne konto e-mail,
• urządzenie z dostępem do Internetu,
• przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.

6.PRYWATNOŚĆ I DANE OSOBOWE

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies wskazane
są w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://greenplanetenergy.eu/polityka-prywatnosci/

7.INNE REGULAMINY I POLITYKI

Do korzystania z naszej strony internetowej i dostępnych w jej ramach usług
zastosowanie mają również:
• Regulamin newslettera – https://greenplanetenergy.eu/regulamin-newsletter/
Te Warunki stanowią suplement do wskazanych wyżej dokumentów.